Dom Spokojnej Starości w ramach pobytu komercyjnego  świadczy ciągłą, kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku.   Przewiduje czasowy, tymczasowy lub stały charakter pobytu podopiecznych. 

 

W zakres świadczeń wchodzi:

1.Opieka lekarska : wizyty lekarskie dwa razy w tygodniu oraz zawsze w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia , przez lekarza internistę, geriatrę)

2.Całodobowa opieka pielęgniarska w oparciu o opracowany plan pielęgnacji: Zapewnienie opieki przez wyszkolony personel,

3. Badania diagnostyczne w podstawowym zakresie ( morfologia, badanie moczu, itp.)

4.Rehabilitacja: indywidualny dobór zabiegów rehabilitacyjnych (wykaz zabiegów zamieszczony jest w opisie świadczeń z zakresu rehabilitacji).

5. Terapia zajęciowa

6. Dietetyk

7. Wyżywienie – 5 posiłków dziennie

8. Opieka duszpasterska

9. Transport medyczny

10. Edukacje zdrowotną

11. Usługi prania odzieży

 

CENNIK

Pobyt dzienny 100 zł

Pobyt dobowy 200 zł

Pobyt miesięczny w pokoju dwuosobowym 3700 zł

Pobyt miesięczny w pokoju jednoosobowym 4700 zł