Na jakie ulgi mogą liczyć seniorzy i kombatanci ?

Podobnie jak „każdy wiek ma swoje prawa” tak i w podeszłym wieku prawa te obowiązują. Dotyczy to zwłaszcza seniorów, emerytów, rencistów oraz kombatantów wojennych, którzy ze względu na swój wiek oraz zasłużenie, które jest wynikiem pełnienia  służby w siłach zbrojnych dla danego państwa otrzymują pewnego rodzaju ulgi. Osoby te w związku z posiadanymi tytułami posiadają dodatkowe przywileje, z których mogą korzystać w życiu codziennym z takich jak między innymi: możliwość wizyty lekarskiej poza obowiązującą kolejką, pomniejszone opłaty, ulgowe bilety.

Jak kształtują się wspomniane profity wobec starszych osób oraz kombatantów? 

Jak wcześniej wspomniano jedną z możliwości z jakich wyżej wspomniana grupa społeczna może korzystać jest komunikacja publiczna. Na potwierdzenie tych słów istnieją konkretne przepisy ustawowe, które świadczą o przysługującej zniżce powyżej wymienionym osobom w wysokości 51% zniżki na bilety przejazdu pociągiem osobowym takich jak np.
 • Regio
 • RegioEkspres
 • LK 
 • InterCity

Aby jednak móc skorzystać ze wspomnianej ulgi należy spełnić jeden wymóg polegający na posiadaniu dokumentu lub tzw. legitymacji potwierdzający pisemnie status osoby. Pismo to jest wydawane przez specjalny Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który dokonuje również wpisuje świadczącego o przysługujących prerogatywach. Z tego względu to właśnie do tej instytucji należy skierować pierwsze kroki aby określone osoby mogły mieć pożytek z przysługujących ulg. Dodatkowym prawem jest otrzymanie dla emerytów, rencistów oraz ich współmałżonków, na których otrzymują zasiłki rodzinne nie więcej niż dwa razy do roku upustu 37% na kursy koleją wyższej klasy, do których zaliczane są np. Regio, RegioEkspres, TLK, InterCity, Express InterCity i Express InterCity Premium. Co więcej w liczbę kursu wliczane są przejazdy w obie strony. Wymienione ulgi przysługują również niewidzącym seniorom określonych jako niezdatnych oraz niezdolnych do samodzielnego bytu. W tym przypadku mogą oni liczyć nawet na 93% upust w kolei osobowej, a jeśli chodzi o pociąg ekspresowy i pośpieszny 51%. Odrębnej grupie osób niezdolnych do pracy oraz do samodzielnego funkcjonowania przysługuje zniżka na pociąg osobowy 49%,  na pozostałe rodzaje usług transportowych określanych mianem prędkich 37%.

Ulgi dla Seniorów

Kolejnym rodzajem przyznawanych ulg miejskich są zniżki na autobusy, które dotyczą kombatantów, osób represjonowanych, wdowców oraz wdowy. Niemniej jednak jeśli chodzi o te ostatnie osoby, zarówno wdowa jak i wdowiec muszą posiadać przyznaną rentę lub emeryturę, pobierać pensje rodzinne. Przy zachowaniu takich wymagań osoby te mogą liczyć na 51% ulgi w przypadku autobusów przyśpieszonych natomiast 50% - komunikacja miejska. Ponadto osoby, które przekroczyły granicę 70lat mają prawo poruszać się autobusami za darmo, taka sytuacja ma miejsce między innymi w takich miastach jak np. Warszawa, Poznań Gdańsk. W niektórych miastach takich jak np.Toruń próg wiekowy jest niżby bowiem wystarczy mieć już 65 lat aby można było korzystać z komunikacji miejskiej za bezcen. Niemniej jednak zniżka 50% na nabycie biletów dla seniorów obowiązuje praktycznie we wszystkich miastach, jednym wymogiem jaki należy to być właścicielem legitymacji informującej o posiadanej pozycji np. emeryta.
 
 • Na korzyść 70 latków przemawia również wyrobienie paszportu, bowiem dzięki temu mogą otrzymać go za darmo, wystarczy w dniu składania dokumentów posiadać nic innego jak ukończony 70 rok życia. Oprócz tego korzystają z ulgi również współmałżonkowie osób objętych ulgą w wyniku której ponoszą tylko połowę opłaty wyrobienia paszportu czyli w tym przypadku 70 zł.
   
 • Abonament radiowo-telewizyjny to kolejne zagadnienie, którego płatności mogą pominąć 75letni seniorzy, osoby niepełnosprawne, inwalidzi a także osoby które ukończyły  60lat a ich poziom emerytalny nie przekracza miesięcznie 50% przeciętnego wynagrodzenia, osoby po służbie wojennej, wojskowej, osobom niewidzącym oraz przebywających na świadczeniach przedemerytalnych.
   
 • Kolejki linowe to jedne z atrakcji przeznaczonych  dla osób powyżej 70 roku życia, którzy w Beskidach mogą się nimi cieszyć za dużo tańszy bilet. Podobnie się ma sytuacja na Kasprowym Wierchu gdzie seniorzy mogą już po skończonym 65 roku życia nabywać bilety ulgowe.
   
 • Farmacja także stoi otworem dla seniorów po 75 roku życia, którzy mogą nabywać za darmo leki między innymi na ciśnienie, problemy z sercem, cukrzycę, osteoporozę, Alzheimera oraz wiele innych. Warunkiem ich otrzymania jest posiadanie recepty, która jest możliwa do otrzymania przy posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz dowodu tożsamości.                                                 
Reasumując, należy zauważyć, że posiadanie odpowiedniego wieku bądź też doświadczenia związanego z przebytą służbą wojskową, statusu emeryta lub rencisty bądź chorując na innego ciężkie schorzenia zobowiązują państwo do stosowania różnorodnego rodzaju ulg dla wyżej wymienionej grupy osób. Co więcej otrzymywane ulgi są jak najbardziej należne ze względu na wiek bądź też zwyczajnie zasłużenie. 
 
Dla Kombatantów II wojny światowej oferujemy atrakcyjne rabaty.

Tagi: ulgi dla seniorów, ulgi dla kombatantów, zniżki dla starszych osób, zniżka dla seniora, ulgi Częstochowa, rabat dla seniora, dom opieki zniżka dla seniora,